OH3TR Käy Facebook-sivullamme

Tampereen teekkarien radiokerho
PL 692
33101 Tampere
QRV 145,375 MHz
& 434,950 (-2,0) MHz
puh. 040 377 7028

Jäsenrekisterin rekisteriseloste

REKISTERISELOSTE
Henkilötietolaki (523/99) 10

Luotu: 22.5.2003
1. Rekisterinpitäjä
Tampereen teekkarien radiokerho (TTRK)
TTY
PL 692
33101 TAMPERE

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö
Ari Aaltonen, OH3GOH
etunimi.sukunimi@tut.fi

3. Rekisterin nimi
Tampereen teekkarien radiokerhon jäsenrekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus
Yhdistyslain mukainen jäsenluettelo

5. Rekisterin tietosisältö
Jäsenrekisteri sisältää jäsenistä seuraavat tiedot:
   Etunimi
   Sukunimi
   Mahdollinen radioamatöörikutsu
   Sähköpostiosoite
   Jäsenmaksun suorittamisvuodet

6. Jäsentietojen lähde
Rekisterin tiedot saadaan jäsenen täyttämistä jäsenmaksukuiteista ja maksutiedoista.

7. Tietojen luovutus
TTRK ei luovuta tietoja kerhon ulkopuolisille tahoille.
TTRK voi kuitenkin pyydettäessä luovuttaa tietoja Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunnalle.

8. Rekisterin suojaus
Rekisterin käsittelyoikeus on vain TTRK:n hallituksella.
Kerhon jäsenen tiedot poistetaan rekisteristä, kun jäsen ilmoittaa hallitukselle eroavansa kerhosta, tai kunnes hallitus toteaa kokouksessaan jäsenen eronneeksi.

Kohdista linkkisi .shtml-tiedostoihin .html-tiedostojen sijaan, kun linkität OH3TR:n sivuille. Kiitos!

Team OH3TR - Simply the Best

© OH3TR 1996-2019
Last updated: Saturday, 05-Nov-2011 20:25:03 EET