1.    Selektiivikutsujen käyttö Rx58 Mopella

Rx58-mopessa, kuten monissa muissakin radioissa on selektiivikutsuominaisuus. Tämä tarkoittaa sitä, että radio voi päivystää esim. ripiitterillä, mutta audiotie pysyy kiinni (eli radio on hiljaa) kunnes kutsuva asema lähettää sinun selektiivikutsusi. Rx58 Moppe pystyy lähettämään DTMF, FSK ja CCIR-kutsuja. Ilman modifikaatioita se pysty kuitenkin vastaanottamaan vain FSK-selektiivejä. Lisäkortin asentamalla myös DTMF-selektiivien vastaanotto onnistuu, jolloin tavallisella käsiradiollakin pystyy yhteensopivan selektiivin lähettämään. CCIR-vastaanotto onnistuu yhden piirin lisäämällä.

 

Selektiivikutsunumero muodostuu (TR-standardin perusteella) alkunumerosta 8, kutsun suffiksista muutettuna numeroiksi puhelimen näppäimistön kirjaimiston mukaan, sekä etunimen ensimmäisistä kirjaimista, jotta saadaan yhteensä viisinumeroinen selektiivikutsunumero. Esim. OH3MRJ Teemun selektiivikutsu on 8 ”MRJT” eli 86758.

 

2.    Asetukset

Rx58:ssa on asetukset kolmelle erilaiselle selektiiville.

 

2.1    FSK

FSK-selektiivi käyttää asetusta 63 ”AL id 1”. Myös 64 ”AL id 2” ja 65 ”AL id 3” ovat olemassa, mutta ne eivät nykyisessä softaversiossa toimi. (tässä ohjeessa käytetään syntaksia, jossa parametrin edessä mainitaan asetuksen lyhytvalintanumero. Ko. asetukseen pääsee perustilasta näpyttelemällä ko. numeron ja painamalla ENT)

 

Aseta 63 ”AL id 1” painamalla perustilassa 63 ja ENT. Kone menee asetustilaan ja ylärivillä näkyy parametrin 63 ”AL id 1” nimi ja alarivillä nykyinen numero. Näpyttele tähän oma viisinumeroinen selektiivikutsusi ja paina lopuksi #.  Tätä numeroa käytetään paitsi omana selektiivikutsunasi, se myös lähetetään tunnuksenasi kutsuessasi jotain muuta.  Poistu asetustilasta painamalla ENT tai jatka seuraaviin asetuskenttiin painamalla #.

 

2.2    CCIR ja DTMF

Vastaavasti jos olet asentanut radioon DTMF- tai CCIR-dekooderin voit asettaa myös näille selektiivit. Vastaavat asetuskentät ovat nimeltään 66 ”AL ccir 1…3” ja 69 ”AT dtnf 1…3”. Ykkös-ID:eiksi kannattaa asettaa oman asemasi selektiivikutsunumero. Kakkos ja kolmos kenttiin voi laittaa vaikkapa kerhon ryhmäkutsunumeron, jos haluaa. Kentän tyhjentäminen onnistuu painamalla *.

 

2.3    PEPA

Radiossa on myös mahdollisuus asettaa PEPA-seletktiivi. Asetus 612 ”PEPA” määrittelee selektiivin, jolla mennään ”pepa-tilaan” ja 613 ”PEPAof”, jolla tilanne puretaan. Nämä koodit ovat yhteiset kaikille selektiiveille (FSK, CCIR, DTMF)

3.    Selektiivikutsun lähettäminen vasta-asemalle.

FSK:lla:         Näpyttele vasta-aseman selektiivikutsunumero ja paina perään *.                           Esim. NNNNN *.

CCIR:llä:       Näpyttele vasta-aseman selektiivikutsunumero ja paina perään PTT.                     Esim. NNNNN PTT.

DTMF:llä:      Paina ensin PTT pohjaan ja näpyttele sitten vasta-aseman selektiivikutsunumero

 

Voit myös tallettaa useimmiten käyttämäsi vasta-asemien selektiivikutsut shortcut-kenttiin asetuksissa, jolloin voit lyhyesti lähettää 521 ”SHCUT 0”-muistipaikan selektiivin näpyttelemällä ”0 *” FSK:lla ja ”0 PTT” CCIR:llä.

 

4.    Selektiivikutsun vastaanottaminen

Kun olet asettanut sekeltiivikutsunumeron edellä mainittuihin kenttiin, on radio valmis vastaanottamaan selektiivikutsuja. Kutsun tullessa radio voi antaa äänimerkin jos 614 ”LOUD”-parametri eli hälytysäänen voimakkuus on asetettu välille 1-7. Kutsun jälkeen ruudussa alkaa juoksemaan kulunut aika kutsusta ja CALL-valo palaa.

5.    Audioiden mykistäminen

Radio saadaan sulkemaan audiotiet ja avaamaan ne vasta kutsun tullessa ohjelmoimalla joku toiminne aktivoimaan ”mute”-tilan. 07 ”SELEC t” määrittelee ajan sekunteina, kuinka kauan audiot ovat auki kutsun jälkeen, kunnes sulkeutuvat uudelleen. Mute-tilasta pääsee myös pois painamalla mitä tahansa näppäintä. Mute-tilan merkkinä on avaimen kuva näytön yläreunassa. Mute-tilan välitön aktivointitoiminne voi olla myös joku seuraavista.

5.1    Mute-tilan aktivointi asetettaessa luuri pitimeensä

Aseta parametriin 08 ”onHoo” arvoksi ”T” eli muTe. T-kirjaimen saa aikaiseksi, kun painaa näppäintä 7 hetken (ensin tulee 7, sitten S ja sit T). Hyväksy asetus painamalla #.

5.2    Mute-tilan aktivointi tietyn toimettomuusajan kuluttua

Aseta parametriin 05 ”IDLET” sekuntimäärä, jonka kuluttua radio menee automaattisesti mykistykseen, jos näppäimiin ei kosketa tai signaalia vastaanoteta. Aseta parametriin 06 ”IDLEFN” arvoksi ”T” eli muTe.

6.    DTMF selektiivikutsuvastaanoton lisääminen rx58:iin

Radioon pitää lisätä DTMF dekooderipiiri. OH6MF on tehnyt näppärän piirilevyn tuota varten. Ohjeet löytyy Moppeakatemiasta. OH6MF myös myy piirilevyjä.

 

7.    CCIR selektiivikutsuvastaanoton lisääminen Rx58:iin

Radioon pitää lisätä FX003 CCIR-vastaanottopiiri. (piirejä löytyy mm. muista radioista kuten TVL-mopen ylimääräisestä kutsuvastaanottimesta. Ylimaarainen piiri on logiikkalevylla lahempana sita leveaa levyt yhteen kytkevaa foliokaapelia.) Sille löytyy oma paikka logiikkalevyltä (IC25) muistinvarmennuspatterin vierestä. Piiri on alapuoleltaan valkoinen leveä, mutta lyhyt DIP-koteloitu. Ykköspinni ja merkkilovi tulee kohti luuriliitintä.