Converting Stornomatic 900 NMT450 cellular phone for radio amateur use on the 70 cm band


The information has been collected from various sources.

Ombygning af Stornomatic 900 (in Danish)

Brugsanvisning til programmet (in Danish)

storno900.hex, ham firmware for Stornomatic 900


Ombygning af Stornomatic 900


Gælder kun for versioner med CL 908 control-logic ( CPU type 8031 ).
Det forudsættes at radioen er fejlfri , og at man er i besiddelse af manual og diagrammer.

Komponentliste:
1 stk. X-TAL 44.200000 MHz specifikation Storno 98-0157 ( ESKA CRYSTALS )
1 stk. X-TAL 46.577777 MHz specifikation Storno 98-0157 ( ESKA CRYSTALS )
1 stk. E-PROM 2764 med amatør software "STORNO 900 HEX"
1 stk. relæ for ant. skift
1 stk. diode f.eks. 1N4148 ( mont. over relæspole )

Control logic board CL 908

E-PROM U 002 og U 003 fjernes , og E-PROM 2764 med "STORNO 900 HEX" monteres i soklen for U 002.
Autonomous timer ( U 30 )
For at forhindre at timeren slukker stationen efter 30 sek. fjernes modstand R 30 ( 10 K ).

Injection signal source PL 961

X-TAL 44.200000 MHz monteres i XO 905.

Transmitter signal source PL 962

X-TAL 46.577777 MHz monteres i XO 906.

Filter and amplifier FN 907

Den håndfri mic. indgang gøres aktiv ved at afbryde R 34 ( 10 K ) fra P1 pin
Den håndfri mic. indgang gøres aktiv ved at afbryde R 34 ( 10 K ) fra P1 pin
3 , og forbinde den til + 9 volt P1 pin 10 .

Power amplifier PA 9613

Low Power Control J3 pin 2 ( orange ledning ) klippes. Hvis relæ er trukket ved høj effekt , brænder attenuator !
Relæ K1 kan evt. erstattes med strap.
Relæet kan så benyttes til ant. skift .

Duplex filter fjernes.

Relæ for ant. skift monteres . Relæspole forbindes til J3 pin 5 (+12v) på PA trin og P1 pin 2 på PL 962 print ( TX on / off ). HUSK at montere dioden over relæspolen !!

Optrimning

Optrimningen er beskrevet trin for trin i manualen i afsnittet :
ADJUSTMENT AND CHECKING

Software til E-PROM bliver lagt ud på BBS nettet af OZ2HPB Henning under navnet " STORNO 900 HEX ".

Brugsanvisning til software bliver lagt under navnet " STORNO 900 DOK ".

God fornøjelse.
Vy 73 de OZ4SU Tage
Tlf. 98544106


Brugsanvisning til programmet
Author: OZ4SU Tage


Brugsanvisning til programmet "STORNO 900 HEX".
             CONTROLBOX SC 92 P00
            -----------------------
Tastatur:
 A ..................... Indtastning af frekvens
 * / # ................. Frekvens op/ned
 HT (højtaler symbol)... Squelch on/off
 B / CL ................ S-meter on/off
 V-/V+ ................. Volume kontrol
 S1 .................... Repeater space
 H (hornsymbol)......... Hukommelse
 Pil tast (DTMF)........ Skan

Indtastning af frekvens:

Tast A og frekvens f. eks. 433550.
Kun frekvenser i amatørbåndet og med 25 KHz kanalafstand kan indtastes.
Fejlindtastning slettes med CL tasten.
Klokke-symbolet tænder når der tastes A, og slukker når en gyldig frekvens er indtastet.

Frekvens op / ned

25 KHz op ... tast #
25 KHz ned .. tast *

Repeater space

Space er sat til 64 kanaler ( 1.6 MHz ).
For at udlæse spacing tastes S1.
Der skiftes mellem +64 , -64 eller 0 med S1 tasten. Afslut med CL.
Klokkesymbolet lyser ved sending når spacing er aktiv.
Man kan lytte på repeater indgang ved at taste CL, og tilbage til udgang ved at gentage CL.
Space er valgfri op til 99 kanaler.
Eks. spacing ønskes sat til 99 kanaler (2.475 MHz).

Tast           Display viser
S1            0
S1            -64
9             9
9             99
CL            frekvens

S-meter

Feltstyrke visning aktiveres med B tasten.

    -  0.0  uV
    --  0.8  uV
   ----  3.14 uV
 --------  10.0  uV
S-meter funktionen blokerer for indtastninger, reset med CL.

Memory

Der er memory for 50 frekvenser.
Skift til memory mode: tast H (horn)
Display viser indhold af sidst benyttede plads.
Indkodning af frekvens: eks. 434800

Tast        Display viser
H          432000 - 01
A          slukket
434800       434800 - 01
Funktioner:
*   1 frem
#   1 tilbage
2  10 frem
3  10 tilbage
S1  Total sletning af hukommelser

Skan

Skan 432000 - 435000
Tast Pil(DTMF), display slukker, og tænder igen når en aktiv kanal modtages.
Tast A eller CL for at hoppe tilbage til frekv. før skanning.
Tast PIL (DTMF) for at stoppe skanning.
Skanning fortsættes fra aktiv kanal ved at taste CL.
Frekvenser man ønsker at springe over indkodes i memory 40 - 50.
Disse frekvenser vil ikke stoppe skanningen.
Der kan skannes over et afgrænset område ved at indkode START / STOP frekvenser.

START frekv. = indhold af memory 01
STOP frekv.  = indhold af memory 02
For at slutte skanning tast CL.

Skan memory (virker ikke på min radio,jeg ved ikke om det er progr.fejl)

Memory 01 - 50 skannes ved at taste D .
Skanning stoppes:

 1. Ved at taste A eller CL hopper man tilbage til frekv. før start af skanning.
 2. Ved tast af D stoppes hvor skanning er nået til.

Programmet som skal brændes i en e-prom 2764 , bliver sendt under navnet:
"STORNO 900 HEX".

Hvis du har problemer med brænding af e-prom, er du velkommen til at kontakte mig på packet OZ4SU@OZ2BOU , eller på tlf. 98544106 .

God fornøjelse !
Vy 73 de OZ4SU Tage...