Page relocated

Ham radio hardware and sofware page is now here.

Säätäjäsivut ovat nykyään täällä.

 

73 de webmaster 28.04.2007